FI | SV | EN

QEduSenior – seniorikoulutuksen arviointiopas

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä seniorien elämänlaatua. Tähän pyrittiin muokkaamalla tarkoituksenmukaisia menetelmiä, strategioita ja välineitä, joilla voidaan maksimoida vanhuksille suunnattujen yhteiskunnallisten ja koulutustoimintojen tehokkuus ja vaikutukset.

Hankkeen päätavoite oli lisätä seniorikoulutuksen laatua. Lisäksi laadittiin opas, jossa on perustietoja seniorien koulutuksesta sekä tietoa erilaisista strategioista, joiden avulla päästään parhaisiin tuloksiin seniorikoulutusta tarjoavassa laitoksessa. Samalla kehitettiin ns. laadunarvioinnin työkalupakki, jolla voidaan mitata koulutusprosessin laatua sekä esittää suosituksia laadun lisäämiseksi.

Hanke toteutettiin 1.11.2011–31.10.2013.