FI | SV | EN

eLene2learn

Hankkeen tavoitteena oli tutkia ja edistää tieto- ja viestintätekniikan ja digitaalisen median käyttöä oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä elinikäisen oppimisen siirtymävaiheissa, erityisesti lukiosta korkeakouluopintoihin siirryttäessä.

Hankkeessa tutkittiin erityisesti, miten digitaalista mediaa, oppimispelejä, virtuaalimaailmoja, sähköistä portfoliota ja blogeja voidaan käyttää opiskelijoiden oppimaan oppimisen tukena. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa, kehittää ja ottaa käyttöön hankekumppaneiden kanssa oppimaan oppimisen taitoja mielekkäällä tavalla kehittäviä työvälineitä ja metodologiaa. Hankkeessa kehitettyjä parhaita käytänteitä laajennettiin muissakin tilanteissa käytettäviksi, kuten korkeakouluopintoihin palaavien tai niitä aloittavien aikuisopiskelijoiden keskuuteen ja muihin elinikäisen oppimisen siirtymävaiheisiin.

Hankkeen alkuvaiheessa lukioissa ja korkeakouluissa käytettiin erilaisia tvt-sovelluksia monenlaisissa oppimistilanteissa. Näiden kokeilujen pohjalta koottiin verkkoon yhdessä kv-hankekumppaneiden kanssa opettajia varten ”How to guide”, jossa on kuvattu yli 40 esimerkkiä siitä, miten tvt-välineitä voidaan käyttää oppimaan oppimisen tukena opintojen siirtymävaiheessa.

Hankkeen tuloksia:
– yli 60 casea, missä kuvataan tvt:n ja digitaalisen median kokeiluja opettajan ja opiskelijoiden näkökulmasta
– hankkeen aikana nauhoitetut kansainväliset webinaarit
– opettajien ja opiskelijoiden videoituja haastatteluja

Hanke päättyi 30.10.2014.