FI | SV | EN

Ohjausta työhön ja elämään

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ohjaustoimintaa sekä ohjaus- ja tukipalvelujen laatua perus- ja toisella asteella. Hankkeen koulutusten kautta vahvistettiin ohjaajien, opettajien ja rehtoreiden ohjauksellista osaamista siten, että holistisen ohjauksen mallin mukaiset opiskelun ja urasuunnittelun tukipalvelut sekä elinikäisen ohjauksen strategiassa esitetty tahtotila toteutuivat.

Elinikäistä ohjausta tarkasteltiin monipuolisesti hankkeen eri koulutusmoduuleissa. Nuorten urasuunnittelu- ja hallintataitojen kehittämisen osiossa vahvistettiin henkilöstön ohjauksellista osaamista. Lisätietoa hankkeesta ja hankkeeseen kuuluvista koulutuksista löytyy hankkeen verkkosivuilta: www.aducate.fi/ote.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjesti kaksi opintojaksoa: Kulttuuritietoinen ohjaus (2 op) sekä Ratkaisukeskeinen ja valmentava ote ohjaustyössä (2 op). Molemmat koulutukset järjestettiin neljä kertaa: kaksi kertaa Helsingissä sekä kerran Kuopiossa ja Joensuussa. Helsingin ja Kuopion koulutukset alkoivat syksyllä 2012 ja Joensuun koulutukset syksyllä 2013. Hanke päättyi 30.6.2014.