FI | SV | EN

OSVI – Osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena

OSVI-tutkimus- ja kehityshankkeen tarkoituksena oli etsiä uusia tutkimuspohjaisia työyhteisöjen sisäisen viestinnän ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin kehittää organisaatioiden henkilöstön osallistumismahdollisuuksia sekä edistää työhyvinvointia.

Tavoitteena oli rakentaa tutkimustiedolle rakentuva innovatiivinen osallistavan organisaation dialoginen malli, jolla pystyttäisiin vastaamaan moniin organisaatioiden työyhteisöviestinnän haasteisiin erityisesti muutosprosessin yhteydessä.

Kohderyhmänä oli Lahden kaupungin henkilöstö. Hankkeessa olivat mukana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Viestinnän tutkimuskeskus. Hanke päättyi 30.11.2010.