FI | SV | EN

Vaikuttava elinkeinopolitiikka

Hankkeen tavoitteena oli kehittää strateginen työkalu tukemaan elinkeinopoliittista päätöksentekoa. Tuotekehitysprosessi pilotoitiin Riihimäen kaupungissa.

Kuntien elinkeinopolitiikan roolina innovaatioympäristössä on olla edellytysten luojana elinkeinoelämälle ja muulle työelämälle osaavan työvoiman saatavuuden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön suhteen. Kuntien elinkeinopolitiikan tulee olla strategista ja tulevaisuutta ennakoivaa sekä vaikuttavaa. Nyt tehdyillä päätöksillä (mm. maapolitiikka) ja investoinneilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka taloudellinen panostus tapahtuu nyt, konkreettiset tulokset ja taloudelliset hyödyt todentuvat vasta vuosien kuluttua.

Päätöksentekoa tukemaan kehitettiin hankkeessa strateginen apuväline (= tuotteistettu työkalu ja sen pilotointi), jonka avulla voidaan selvittää/todentaa, mitkä kuntien käyttämistä elinkeinopoliittisista keinoista ovat tuloksellisimpia, taloudellisimpia ja vaikuttavimpia. Projekti rajattiin koskemaan Riihimäen kaupungin elinkeinopoliittisia työkaluja. Projektin tuloksena on strateginen pilottityökalu kaikkien hyödynnettäväksi ja jatkokehiteltäväksi.

Hanke päättyi 31.3.2011.