FI | SV | EN

TAIKA – Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 2008–2011

Taidelähtöisiä menetelmiä on käytetty Suomessa 1990-luvun puolivälistä lähtien erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Taideprojektit ovat kohdistuneet pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen asiakaskuntaan. Näistä kokeiluista on saatu hyviä tuloksia. Taika-hanke pyrki juurruttamaan menetelmiä työyhteisöjen arkipäivään ja viemään niitä myös uusille toimialoille.

Hankkeen aikana

  • kerättiin, tuotettiin ja välitettiin tietoa soveltavan taiteen menetelmien käytöstä työyhteisöissä
  • mallinnettiin prosessit, joilla soveltavan taiteen menetelmiä otetaan käyttöön työyhteisöissä
  • kehitettiin soveltavan taiteen menetelmien käyttöä edistävää ohjaus- ja mentorointijärjestelmää.

Hanke kuului opetusministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen oli Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke päättyi 31.5.2011.