Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

TAIKA – Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 2008–2011

Taidelähtöisiä menetelmiä on käytetty Suomessa 1990-luvun puolivälistä lähtien erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Taideprojektit ovat kohdistuneet pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen asiakaskuntaan. Näistä kokeiluista on saatu hyviä tuloksia. Taika-hanke pyrki juurruttamaan menetelmiä työyhteisöjen arkipäivään ja viemään niitä myös uusille toimialoille.

Hankkeen aikana

  • kerättiin, tuotettiin ja välitettiin tietoa soveltavan taiteen menetelmien käytöstä työyhteisöissä
  • mallinnettiin prosessit, joilla soveltavan taiteen menetelmiä otetaan käyttöön työyhteisöissä
  • kehitettiin soveltavan taiteen menetelmien käyttöä edistävää ohjaus- ja mentorointijärjestelmää.

Hanke kuului opetusministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen oli Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke päättyi 31.5.2011.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>