FI | SV | EN

OPE-AMARE Maahanmuuttajataustaisten opettajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus (55 op)

Koulutuksessa

 • Perehdyttiin suomalaiseen korkeakoulu- ja opiskelukulttuuriin.
 • Suoritettiin 15 opintopistettä kasvatustieteen opintoja.
 • Kehitettiin ja prosessoitiin omaa opettajuutta ja kasvattajuutta.
 • Vahvistettiin kielitaitoa niin, että opiskelu korkeakoulussa ja toimiminen asiantuntija-ammatissa helpottuvat.
 • Tavoitteena oli suorittaa Yleisen kielitutkinnon suomen kielen ylimmän tason koe (YKI 5 tai 6).

Koulutus sisälsi

 • Suomen kielen ja kulttuurin opintoja 23 op
  – Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 6 op
  – Suomen kielen rakenteet ja kirjallinen viestintä 6 op
  – Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja koulujärjestelmä 4 op
  – Interkultuuriset taidot ja monikulttuurisuus 4 op
  – Tieto- ja viestintätekniikka sekä mediakasvatus 3 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
  – Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
  – Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
  – Didaktiikka 7 op
  – Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op
  – Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa 7 op
 • Ohjausta 7 op
  – Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (HOPS) 3 op
  – Henkilökohtainen neuvonta 4 op

Opetuksen järjestämismuodot ja tekniikka

 • Koulutus järjestettiin samanaikaisesti Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa ja Turussa.
 • Osa opiskelusta tapahtui verkon kautta Moodle-oppimisalustalla.
 • Erityisasiantuntijoiden luento-opetus toteutettiin pääosin Helsingissä, ja luentoja pystyi seuraamaan Adobe Connect Pro -verkkoneuvotteluohjelman kautta eri paikkakunnilta. Luennot tallennettiin myös verkkoon.

Hanke päättyi 31.1.2013.