Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

OPE-AMARE Maahanmuuttajataustaisten opettajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus (55 op)

Koulutuksessa

 • Perehdyttiin suomalaiseen korkeakoulu- ja opiskelukulttuuriin.
 • Suoritettiin 15 opintopistettä kasvatustieteen opintoja.
 • Kehitettiin ja prosessoitiin omaa opettajuutta ja kasvattajuutta.
 • Vahvistettiin kielitaitoa niin, että opiskelu korkeakoulussa ja toimiminen asiantuntija-ammatissa helpottuvat.
 • Tavoitteena oli suorittaa Yleisen kielitutkinnon suomen kielen ylimmän tason koe (YKI 5 tai 6).

Koulutus sisälsi

 • Suomen kielen ja kulttuurin opintoja 23 op
  – Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 6 op
  – Suomen kielen rakenteet ja kirjallinen viestintä 6 op
  – Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja koulujärjestelmä 4 op
  – Interkultuuriset taidot ja monikulttuurisuus 4 op
  – Tieto- ja viestintätekniikka sekä mediakasvatus 3 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
  – Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
  – Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
  – Didaktiikka 7 op
  – Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op
  – Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa 7 op
 • Ohjausta 7 op
  – Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (HOPS) 3 op
  – Henkilökohtainen neuvonta 4 op

Opetuksen järjestämismuodot ja tekniikka

 • Koulutus järjestettiin samanaikaisesti Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa ja Turussa.
 • Osa opiskelusta tapahtui verkon kautta Moodle-oppimisalustalla.
 • Erityisasiantuntijoiden luento-opetus toteutettiin pääosin Helsingissä, ja luentoja pystyi seuraamaan Adobe Connect Pro -verkkoneuvotteluohjelman kautta eri paikkakunnilta. Luennot tallennettiin myös verkkoon.

Hanke päättyi 31.1.2013.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>