FI | SV | EN

Voimavaroja ja ratkaisuja terveyden edistämiseen ammattioppilaitosyhteisössä

Hankkeessa kehitettiin nuorten terveyden edistämistä ja elämänhallintaa ja samalla opinnoissa edistymistä tukevia välineitä ammattioppilaitoksiin. Tarkoituksena oli edistää ammattiin opiskelevien tupakoimattomuutta, löytää vaikuttavampia keinoja päihteiden käytön vähentämiseen ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen sekä nuorten elämänhallintaan oppilaitosyhteisössä.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena (2010) painopiste oli yhteisöllisten toimintatapojen ja konkreettisten voimavaralähtöisten ratkaisujen kehittämisessä tukemaan savuttomuuden tavoitetta, ehkäisemään päihteiden ongelmakäyttöä ja vahvistamaan elämänhallintaa ja mielenterveyttä. Vuosina 2011–2012 tuotettiin ammatilliseen oppilaitokseen soveltuvaa verkkomateriaalia osallistaen opiskelijat suunnitteluun ja tuotantoon. Verkkosivusto mahdollistaa matalan kynnyksen tiedon- ja avunhakuun sekä vastauksia kysymyksiin ja huoliin myös anonyymisti. Verkon sisällöt muodostuvat keskeisistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemoista. Toteutuksen ideoina olivat voimavaralähtöisyys ja monimediaisuus. Tällä tavoin pyrittiin tavoittamaan nuoria (sekä heidän huoltajiaan) uusin tavoin nuorille tutun välineen kautta.

Hankkeen rahoittaja oli Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/ terveyden edistämisen määräraha. Hanke päättyi 31.12.2012.