FI | SV | EN

KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot -hanke

KURKI-hanke (2010–2013) tähtäsi Kouvolan seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiina-kontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyrittiin kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyömahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa.

Hankkeessa rakennettiin viisi osatoimintaa:

1) Muodostettiin aktiivinen Kymenlaakson Kiina-verkko triple helix- mallin mukaisesti.

2) Laadittiin selvitykset Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista ja erityispiirteistä Kouvolan alueella elinkeinostrategia huomioiden sekä toteutettiin workshopit yhteistyön vahvistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vahvistettiin samalla yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaamista tiedonvaihdolla, mentoroinnilla, sekä opetusmateriaaleja tuottamalla. Vahvistettiin myös hankkeeseen osallistuneiden Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyviä valmiuksia tarjoamalla mahdollisuus suorittaa Kiinan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintakulttuuriin keskittyvä erikoistumisohjelma (30op).

3) Luotiin edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan vuoropuheluun mm. ajatushautomotoiminnan ja opiskelijavaihtoon liittyvien uusien konseptien kautta.

4) Luotiin Kiina-portaali pysyväksi toimintamuodoksi.

5) Kehitettiin alueen ympäristö- ja matkailualan yritysten ja järjestöjen Kiina-aktiviteetteja.

Hanke päättyi 31.12.2013.