Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

TuoteNyt

Hankkeessa kehitettiin palveluiden tuotteistamiseen liittyvää osaamista, jonka kautta erityisesti naisvaltaisten palvelualojen yritysten menestymismahdollisuudet paranisivat ja lisäksi valmiudet ja halukkuus yrittäjyyteen kasvaisivat. Julkisella sektorilla työskentelevillä talous- ja tuotteistamisosaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Näiden taitojen vahvistaminen lisää etenemismahdollisuuksia uralla.

Hankkeessa järjestettiin Palveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma Hämeenlinnan kaupungin naisesimiehille. Lisäksi järjestettiin yhteensä neljä taloushallinnon koulutusohjelmaa yritys- ja julkissektorille (mm. Kustannustietoisen johtamisen koulutusohjelmat Riihimäen kaupungin sekä Lopen kunnan naisviranhaltijoille).

Projektin aikana pilotoitiin myös talous- ja tuotekehityssparraukseen ja osaamisen jakamiseen keskittyvät naisverkostot, joissa vertaisohjaus ja osaamisen jakaminen olivat keskeisessä roolissa.

Hanke oli osa valtakunnallista Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa. Hanke oli Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Wikström. Hanke päättyi 31.8.2012.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>