FI | SV | EN

TuoteNyt

Hankkeessa kehitettiin palveluiden tuotteistamiseen liittyvää osaamista, jonka kautta erityisesti naisvaltaisten palvelualojen yritysten menestymismahdollisuudet paranisivat ja lisäksi valmiudet ja halukkuus yrittäjyyteen kasvaisivat. Julkisella sektorilla työskentelevillä talous- ja tuotteistamisosaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Näiden taitojen vahvistaminen lisää etenemismahdollisuuksia uralla.

Hankkeessa järjestettiin Palveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma Hämeenlinnan kaupungin naisesimiehille. Lisäksi järjestettiin yhteensä neljä taloushallinnon koulutusohjelmaa yritys- ja julkissektorille (mm. Kustannustietoisen johtamisen koulutusohjelmat Riihimäen kaupungin sekä Lopen kunnan naisviranhaltijoille).

Projektin aikana pilotoitiin myös talous- ja tuotekehityssparraukseen ja osaamisen jakamiseen keskittyvät naisverkostot, joissa vertaisohjaus ja osaamisen jakaminen olivat keskeisessä roolissa.

Hanke oli osa valtakunnallista Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa. Hanke oli Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Wikström. Hanke päättyi 31.8.2012.