FI | SV | EN

LEHTI-hankekokonaisuus, osahanke PPP-HYRI

LEHTI-hankekokonaisuus koostui seitsemästä alueellisesta osahankkeesta. Hankkeessa kehitettiin yksityissektorin hyvinvointialan liiketoimintaa ja uusia toimintamalleja PPP-yhteistyöhön (Public Private Partnership).

Hyvinkää-Riihimäen osahankkeessa keskityttiin alueen kuntien palvelutuotannon kehittämiseen sekä tilaaja-tuottajamallisen toiminnan edistämiseen. Kuntien palvelutuotantoa mallinnettiin palveluketjujen ja kustannusrakenteiden mukaisesti, ja nostettiin esiin strategisen kehittämisen kohteita. Hanke päättyi 31.5.2011.