FI | SV | EN

Spreading expertise and intervention programs with men perpetrators and women survivors of gender violence

SPREAD-hankkeen tavoitteena oli
1) ehkäistä EU-alueen vankiloissa oleviin naisiin kohdistuvan väkivallan tekijöiden uusintarikollisuutta tuottamalla sukupuolittuneen väkivallan kuntoutusohjelmia sovellettuna vankiloihin
2) suojella naisvankeja, jotka ovat olleet parisuhdeväkivallan kohteena ennen vankilaan joutumistaan tuottamalla heille kuntoutusohjelmia
3) koota EU:n alueella tietoa olemassa olevista ohjelmista ja hyvistä käytännöistä koskien naisten ja miesten kuntoutusohjelmia vankiloissa
4) tuottaa vankiloiden erityistyöntekijöille koulutusohjelma tarkoituksena lisätä heidän mahdollisuuksiaan työskennellä nais- ja miesvankien kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn alueella
5) lisätä poliittisella ja hallinnollisella tasolla tietoutta tarvittavista lainsäädännöllisistä kysymyksistä ja interventioista koskien naisuhreja ja naisiin kohdistuvan väkivallan tekijöitä vankiloissa.

Hanke päättyi 22.12.2010.