FI | SV | EN

INTER-REILIA – Rautatiet osana konferenssimatkailun kehittämistä

TAVOITTEET

1. Kymenlaakson osaamis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen liikenteeseen ja liikkumiseen kohdistuvan tutkimuksen ja opetuksen alalla

2. Kouvolan kiinnostavuuden edistäminen kansainvälisten konferenssien kohdepaikkana sekä omaleimaisen, Pietarin läheisyyttä hyödyntävän, Kymenlaakson alueen imagoa vahvistavan palvelukonseptin kehittäminen

3. Venäjä yhteistyön kehittäminen tiede- ja korkeakouluyhteistyön ja matkailunkonseptien näkökulmasta

4. Kymenlaakson vetovoimaisuuden vahvistaminen (Kymenlaakson sijainti kahden metropolialueen välissä, kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen, vahvuuksien korostaminen vierailukohteena)

TOIMENPITEET

1. Kansainvälinen liikennetutkimuksen ja liikennehistorian konferenssi Kouvola-Pietari (T2M), jonka teemana oli Borders – Rajat, sekä konferenssin esityksistä laadittu julkaisu

2. Selvitys kansainvälisen konferenssin järjestämisen mahdollisuuksista Kouvolassa ja Pietarin radan hyödyntämisestä konferenssimatkailussa T2M- konferenssin kokemusten pohjalta

3. Rautatie- ja liikenneaiheiset seminaarit, näyttelyt ja muut yleisötilaisuudet

TULOKSET

Projekti vahvisti alueen erikoisosaamista, klustereiden kehittämistä sekä verkostoitumista alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja osaamistahojen kanssa liikenteen ja liikkumisen alalla. Projekti oli luonteva osa Kymenlaakson maakunnan korkea-asteen koulutuksen kehittämistä sekä maakunnan tiedeyhteisön kehittämistä. Konferenssi ja sen mallintaminen kehittivät matkailu- ja palvelualojen liiketoimintaa ja yhteistyötä oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kehittämisorganisaatioiden välillä sekä lisäsivät alueen kansainvälisyyttä. Projekti paransi yhteistyötahojen osaamista Venäjän suuntaan etsimällä uusia innovatiivisia asiakassuhteiden malleja. Kansainvälisen konferenssin järjestäminen nosti Kymenlaakson näkyvästi esille. Alue sai näkyvyyttä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa. Kymenlaakso yhteistyössä Pietarin kanssa näyttäytyi houkuttelevana vaihtoehtona konferenssin pitopaikaksi.

Hanke toteutettiin 1.10.2012–30.6.2014.