Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Edustaja-hanke II (vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien koulutushanke)

Hanke oli jatkoa vuonna 2013 toteutuneelle Edustaja-hankkeelle, jonka aikana koulutettiin 30 edustajaa. Edustaja-hanke II:n tavoitteena oli vahvistaa edustajaverkoston asiantuntemusta ja ylläpitää edustajien valmiutta toimia tehtävässään. Edustajien osaamista vahvistamalla turvataan yksintulleiden lasten edun ja oikeuksien toteutuminen. Tavoitteena oli vahvistaa yksintulleiden osallisuutta.

Toteutus:
– järjestettiin tilaisuus ihmis-/lapsikaupasta
– järjestettiin nelipäiväinen prosessikoulutus silloisille ja tuleville edustajille syys-lokakuussa 2014 (Helsingissä ja Turussa omat pilottikoulutusryhmät)
– tuettiin silloisia ja tulevia edustajia tehtävässään ohjauksen ja verkostoitumisen avulla
– laadittiin koulutusmateriaalit ja opas, joka toimii työvälineenä edustajille
– koulutuksesta tehtiin valtakunnallinen mallinnus ja luotiin ehdotus pysyväksi rakenteeksi
– oleskeluluvan saaneiden alaikäisten osallisuutta ja toimijuutta vahvistettiin muun muassa osallistamalla heidät koulutuksen suunnitteluun, materiaalin tuottamiseen ja koulutuspäiviin kokemusasiantuntijan roolissa
– tehtiin viranomaisyhteistyötä keskeisten tahojen kanssa kokoamalla eri toimijoilta näkemyksiä koulutusmateriaalin sisällöntuotantoon

Hanke toteutettiin 1.1.2014–31.1.2015.

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!