FI | SV | EN

Edustaja-hanke II (vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien koulutushanke)

Hanke oli jatkoa vuonna 2013 toteutuneelle Edustaja-hankkeelle, jonka aikana koulutettiin 30 edustajaa. Edustaja-hanke II:n tavoitteena oli vahvistaa edustajaverkoston asiantuntemusta ja ylläpitää edustajien valmiutta toimia tehtävässään. Edustajien osaamista vahvistamalla turvataan yksintulleiden lasten edun ja oikeuksien toteutuminen. Tavoitteena oli vahvistaa yksintulleiden osallisuutta.

Toteutus:
– järjestettiin tilaisuus ihmis-/lapsikaupasta
– järjestettiin nelipäiväinen prosessikoulutus silloisille ja tuleville edustajille syys-lokakuussa 2014 (Helsingissä ja Turussa omat pilottikoulutusryhmät)
– tuettiin silloisia ja tulevia edustajia tehtävässään ohjauksen ja verkostoitumisen avulla
– laadittiin koulutusmateriaalit ja opas, joka toimii työvälineenä edustajille
– koulutuksesta tehtiin valtakunnallinen mallinnus ja luotiin ehdotus pysyväksi rakenteeksi
– oleskeluluvan saaneiden alaikäisten osallisuutta ja toimijuutta vahvistettiin muun muassa osallistamalla heidät koulutuksen suunnitteluun, materiaalin tuottamiseen ja koulutuspäiviin kokemusasiantuntijan roolissa
– tehtiin viranomaisyhteistyötä keskeisten tahojen kanssa kokoamalla eri toimijoilta näkemyksiä koulutusmateriaalin sisällöntuotantoon

Hanke toteutettiin 1.1.2014–31.1.2015.