FI | SV | EN

STORIA – Sotilashistoria alueellisena vetovoimana

STORIA – Sotilashistoria alueellisena vetovoimana -hankkeen tavoitteena oli Kouvolan seudun tunnettuuden kasvattaminen runsaan sotilashistoriallisen perinnön alueena, saavutettavuuden lisääminen kohteiden reititysten, palveluiden ja tiedonjakelun kehittymisen kautta sekä vetovoiman ja kilpailukyvyn paranta-minen sekä kotimaisilla että venäläisillä matkailualan markkinoilla ja näiden seurauksena maaseudun matkailu-elinkeinojen monipuolistuminen, tarjonnan ja mahdollisuuksien lisääntyminen.

Hanke kehitti Kouvolan seudun matkailua teemapohjaisella tuotteistamisella. Tuotekehityksen teemana oli Kouvolan seudulla vaikuttaneiden sotilaiden, sodankäynnin ja kasarmialueiden historia ja näiden synnyttämä kulttuuriperintö, joka tuotekehityksen avulla työstettiin historiaa elävöittäväksi matkailutuotteeksi ja hyödynnettäväksi alueen liiketoiminnassa. Tuotteistamiseen valittujen kohteiden kautta suunniteltiin verkkopalveluna
Pohjois-Kymenlaakson sotilashistoriaan liittyvä matkailureitti. Hankkeessa tuotettiin verkkoon yritysten, matkailijoiden ja kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi materiaalia aiheesta ja siihen liittyvistä kohteista Kouvolan seudulla.

Hanke toteutettiin 1.8.2012–30.4.2014.