FI | SV | EN

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus avaimena tasa-arvoiseen työelämään

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus avaimena tasa-arvoiseen työelämään -täydennyskoulutushanke tarkoitettiin oppilaitosten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Koulutustilaisuudet järjestettiin 24.9., 21.10. ja 28.10.2010 Helsingissä.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön tietotaitotasoa sekä valmiuksia toteuttaa opetusta ja ohjausta, joissa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Koulutuksessa tehtiin näkyväksi tarve tukea nuoria sukupuolelleen epätyypillisissä ammatinvalinnoissa.

Ensimmäinen päivä toteutettiin yhdessä Segregaation purkamisen portaat -hankkeen kanssa.

Hankeyhteistyössä toteutetun seminaarin (24.9.2010) lisäksi järjestettiin 2 erillistä 2 tunnin mittaista koulutustilaisuutta (21.10. ja 28.10.2010)

Koulutuspäivien aiheita olivat muun muassa:

  • Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus: mitä se on, mitä etua siitä on työelämässä?
  • • Vanhempien rooli nuoren tulevaisuuden pohdinnoissa
  • Tekeekö sukupuoli kaltaisekseen?
  • Sukupuoli ja tasa-arvo lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten arjessa
  • Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
  • Tasa-arvon edistäminen ja segregaation purkaminen kouluissa ja oppilaitoksissa
  • Tasa-arvolaki ja tasa-arvon edistäminen oppilaitoksissa

Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hankkeen rahoittaja oli Opetushallitus. Hanke päättyi 31.12.2010.