FI | SV | EN

FUTUREX – Future Experts

Korkea-asteen koulutukseen kehitettiin uusia toimintatapoja, joita ei vielä oltu tutkittu monitieteisestä näkökulmasta käsin. Futurex-projekti vastasi valtakunnalliseen tarpeeseen tarkastelemalla koulutusmallien toimivuutta ja kriittisiä menestystekijöitä etsimällä toimivia käytäntöjä työelämässä tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen.

Futurex-projektin tavoitteena oli

1. Löytää keskeisiä lähitulevaisuuden kompetenssialueita ja tunnistaa toimialoja, joilla korkea-asteen oppisopimustyyppistä koulutusta voidaan hyödyntää
2. Mallintaa kompetenssien rakentamista, koulutuksen suunnittelua ja toteutusta, osaamisen osoittamistapoja ja oppimistulosten arviointia
3. Tuottaa materiaaleja, koulutusta, seminaareja ja malleja työpaikoilla tapahtuvaan ohjaukseen sekä
4. Rakentaa laatujärjestelmää korkea-asteen oppisopimustyyppiseen koulutukseen.

Projekti tarjosi koulutuksen järjestäjille, ohjaajille ja muille työelämän eri organisaatioille seminaareja sekä täydennyskoulutusta. Hanke päättyi 31.12.2012.