FI | SV | EN

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Menneiden aikojen tarinat ja kiehtovat kertomukset kuljettelevat kuulijan historian havinaan. Mutta tämä kulttuurihistoriallisesti merkittävä perimätieto on muutakin kuin ainutlaatuisia anekdootteja aiemmasta elämästä; se taipuu hyödynnettäväksi myös nykyhetken ja -yhteiskunnan tarpeisiin.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja lisätä tarinoiden hyödyntämistä nykyisen liiketoiminnan edistämisessä. Työpajoissa työstettiin yhdessä alueen yritysten kanssa sitä, miten ja millaisen pohjan tarinallisuus antaa liiketoiminnalle. Lisäksi selvitettiin ja kokeiltiin internetin ja ennen kaikkea sosiaalisen median mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tarinoita ja kuvia tulee tietoisesti kerätä ja tallentaa, mutta dokumentoinnin lisäksi hankkeessa pohdittiin, millaisin eri keinoin kertyvää aineistoa voidaan hyödyntää. Historia ja historiallinen ympäristö kuten myös kuvat ja kertomukset nivovat nykyisen yritystoiminnan yhteisölliseen muistiin ja sitä kautta rakentavat yhteisön yhteistä identiteettiä.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke toteutettiin Vanhan Vääksyn alueella yhdessä Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen kanssa. Mukana hankkeessa oli myös Lahden ammattikorkeakoulu, joka toteutti tietopankin ja Kulttuuriympäristöohjelman päivittämisen. Rahoittajana toimi maaseudun kehittämisrahasto Päijänne-Leader. Hanke päättyi 31.12.2017.