FI | SV | EN

Mun juttu – meidän tulevaisuus

Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia muun muassa tukemalla heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Nuorten työelämään sijoittumisen haasteena ovat usein puutteelliset työnhakutaidot ja vähäinen työkokemus. Myöskään yrittäjyyttä ei osata nähdä vaihtoehtona työllistymiselle, vaikka toisaalta on todettu, että nuori sukupolvi omaa yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja edellytyksiä aiempaa sukupolvea enemmän.

Mun juttu -hankkeessa edistettiin erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttoivat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyrittiin rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tämän monialaisen palveluverkoston luomisen tarkoituksena oli vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä saada nuorten ääni kuuluville verkoston keskuudessa.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ osallistui hankkeeseen osatoteuttajana vastaten mediapajojen järjestämisestä sekä hankkeen tutkimuksesta. Hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutettiin 1.8.2015–31.12.2017. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa www.munjuttuhanke.fi.