FI | SV | EN

Terveysviestinnän kehittäminen (LIIKETTÄ!-hankkeen osaprojekti)

LIIKETTÄ! – Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön -hanke oli Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kolmen maakunnan yhteishanke. LIIKETTÄ!-hanke tähtäsi liikunta- ja hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien yhteistyömallien synnyttämiseen yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Hankkeessa pilotoitiin sähköinen Liikunta-apteekki-palvelualusta, joka tarjoaa hyvinvoinnin palvelupolkuja terveytensä kannalta liian vähän liikkuville kuntalaisille. Liikunta-apteekki rakennettiin yhteistyössä liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien, julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa luotu konsepti toimi hanketoimijoiden yhteisenä terveysliikunnan kehittämisen innovaatioalustana, joka on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa maakunnissa.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat liikunta- ja hyvinvointialan yritykset ja julkisen sektorin palvelurakenteet. Hankkeen toiminta-alueen muodostivat Päijät-Häme sekä Kotka-Haminan ja Uudenkaupungin talousalueet. LIIKETTÄ!-hankkeessa oli mukana kahdeksan osahanketta.

Terveysviestinnällä tuetaan terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä. Tuloksellinen terveyden edistäminen tarkoittaa pitkäjänteistä vaikuttamis- ja kehittämistoimintaa, jolla terveydelle myönteiset valinnat tuodaan luontevasti osaksi erilaisten ihmisryhmien arkea. Viestintä on erittäin tärkeä tukimuoto ja olennainen osa Päijät-Hämeen liikunta-apteekkijärjestelmää. Viestinnän avulla organisaatiot saavat tietoa toistensa tekemisistä. Viestinnällä myös lisätään yleistä terveystietoisuutta ja terveyttä tukevia valintoja. Hankkeessa ammattilaisia autettiin löytämään ja käyttämään uusia keinoja, kuten verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa terveysviestintään ja –neuvontaan.

Viestinnän osaprojekti liimasi hankkeen osatoteuttajat yhteen ja mahdollisti hankkeen toiminnan sekä terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumisen. Konseptin luominen Liikunta-apteekkitoiminnan viestinnälle mahdollisti sen jatkuvuuden hankkeen jälkeen. Osaprojekti päättyi 31.12.2013.