FI | SV | EN

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC -ohjelman EdNet-hanke

EdNet – Cross-border Networks and Resources for Common Challenges in Education -hankkeen päätavoitteena oli kehittää yhtenäinen koulutus- ja informaatioympäristö Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän alueille. Projektin aikana luotiin koulutusorganisaatioiden verkosto ja kehitettiin muun muassa ammatilliseen täydennyskoulutukseen soveltuva virtuaaliopetuksen järjestelmä. Toimipisteet perustettiin Pietariin ja Kouvolaan.

EdNet-hankkeessa luotiin sekä Venäjälle että Suomeen uusia ajasta, paikasta, iästä ja sukupuolesta riippumattomia opetustapoja. Tavoitteena oli perustaa uusi virtuaaliopetuksen oppimiskeskus sekä Venäjälle että Suomeen. Samalla luotiin pilottina monikielinen virtuaalikoulutusmalli, joka on tarkoitettu ammatilliseen opetukseen.

Hankkeen aikana kehitettiin myös interaktiivisia koulutussimulaattoreita. Samalla vaihdettiin Suomen ja Venäjän välistä tietotaitoa sekä vertailtiin kulttuurisia ja opetusmenetelmien eroja virtuaaliopetuksessa. Hanke päättyi 21.2.2014.