Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

KORKO – Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli TE-hallinnon korkeasti koulutettujen maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille koulutustaan mahdollisimman hyvin vastaaviin tehtäviin tai oman yrityksen perustaminen, työllistymisen esteiden selvittäminen, nopeamman ja joustavamman
työllistymispolun löytyminen ja oman ammatti-identiteetin säilyttäminen. Tavoitteena oli myös yhteistyön tiivistäminen TE-toimistojen, työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja maahanmuuttajien välillä ja uusien toimintakonseptien kehittäminen. Hanke toteutettiin 1.1.2012–31.12.2013.

Toimenpiteet

1. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut (Kouvola, Kotka)
– neuvonta ja ohjaus ulkomailla suoritettujen tutkintojen rinnastamisessa ja säädeltyjen ammattien ammattipätevyyksien hankinnassa
– neuvonta ja ohjaus lisäopinnoissa tutkintojen täydentämiseksi yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa rinnastuspäätöksen jälkeen
– neuvonta ja ohjaus korkeakouluun sisäänpääsyyn vaadittavista kieliopinnoista ja muista kieliopinnoista
– muu opintoneuvonta
– työnhaun tuki
– tietopalvelujen käytön ohjaus
– työnhaun asiakirjat (neuvontapalvelu)
– infotilaisuudet ja tietoiskut.

2. Työnetsijä/työvalmentajatoiminnan pilotti (Kouvola)
– työnetsijätoiminnan kehittäminen, mallintaminen ja pilotointi Kouvolan TE-toimiston asiakkaille
– asiakkaiden oman aktiivisen työnhaun tukeminen yksilöllisellä tuella ja ohjauksella yhteistyössä Kouvolan TE-toimiston työnhakijapalveluiden ja muiden osastojen kanssa (työnetsijän/työvalmentajan palvelut linkitetään asiakkaiden omiin kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmiin)
– rekrytointi- ja neuvontapalvelut yrityksille

3. Maahanmuuttajien REKRY-messut (Kouvola)

4. Selvitys työnantajien odotuksista, tarpeista, valmiudesta ja esteistä palkata akateeminen maahanmuuttajataustainen työntekijä asiantuntijatehtäviin (Kouvola)

5. Mentori/kummipilotti (Kouvola)
– ryhmän muodostaminen maahanmuuttajataustaisille osallistujille, mentorina työpaikan edustaja samalta alalta

6. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteisyö

7. Työvoimapoliittisten koulutusten valmistelu korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (toteutus erillisessä hankkeessa)

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!