FI | SV | EN

KORKO – Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli TE-hallinnon korkeasti koulutettujen maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille koulutustaan mahdollisimman hyvin vastaaviin tehtäviin tai oman yrityksen perustaminen, työllistymisen esteiden selvittäminen, nopeamman ja joustavamman
työllistymispolun löytyminen ja oman ammatti-identiteetin säilyttäminen. Tavoitteena oli myös yhteistyön tiivistäminen TE-toimistojen, työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja maahanmuuttajien välillä ja uusien toimintakonseptien kehittäminen. Hanke toteutettiin 1.1.2012–31.12.2013.

Toimenpiteet

1. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut (Kouvola, Kotka)
– neuvonta ja ohjaus ulkomailla suoritettujen tutkintojen rinnastamisessa ja säädeltyjen ammattien ammattipätevyyksien hankinnassa
– neuvonta ja ohjaus lisäopinnoissa tutkintojen täydentämiseksi yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa rinnastuspäätöksen jälkeen
– neuvonta ja ohjaus korkeakouluun sisäänpääsyyn vaadittavista kieliopinnoista ja muista kieliopinnoista
– muu opintoneuvonta
– työnhaun tuki
– tietopalvelujen käytön ohjaus
– työnhaun asiakirjat (neuvontapalvelu)
– infotilaisuudet ja tietoiskut.

2. Työnetsijä/työvalmentajatoiminnan pilotti (Kouvola)
– työnetsijätoiminnan kehittäminen, mallintaminen ja pilotointi Kouvolan TE-toimiston asiakkaille
– asiakkaiden oman aktiivisen työnhaun tukeminen yksilöllisellä tuella ja ohjauksella yhteistyössä Kouvolan TE-toimiston työnhakijapalveluiden ja muiden osastojen kanssa (työnetsijän/työvalmentajan palvelut linkitetään asiakkaiden omiin kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmiin)
– rekrytointi- ja neuvontapalvelut yrityksille

3. Maahanmuuttajien REKRY-messut (Kouvola)

4. Selvitys työnantajien odotuksista, tarpeista, valmiudesta ja esteistä palkata akateeminen maahanmuuttajataustainen työntekijä asiantuntijatehtäviin (Kouvola)

5. Mentori/kummipilotti (Kouvola)
– ryhmän muodostaminen maahanmuuttajataustaisille osallistujille, mentorina työpaikan edustaja samalta alalta

6. Kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteisyö

7. Työvoimapoliittisten koulutusten valmistelu korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (toteutus erillisessä hankkeessa)