FI | SV | EN

Tikutus – innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville

Tikutus-projektin tavoitteena oli kehittää palvelusisältöjä, jotka tukevat omaehtoista terveyden edistämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä järkevöittävät palvelukontakteja. Projektissa kehitettiin terveystikkua ja muistelutikkua.

Terveystikku (tTikku) toimii turvavälineenä sairastumistapausten varalta, mutta myös omahoidon, oman terveyden seurannan ja edistämisen välineenä. Tikkuun voidaan tallentaa käyttäjän itsensä haluamia tietoja, esimerkiksi omat perustiedot (nimi, osoite, lähiomainen, veriryhmä, allergiat jne.) sekä monipuolinen valikoima terveyteen liittyviä testejä ja seurantataulukoita.

Muistelutikku (mTikku) on muistia tukeva ja testaava väline. Tikusta luodaan käyttäjänsä näköinen lataamalla siihen mm. tärkeitä perhevalokuvia, henkilökohtaisia elämänhistoriallisia dokumentteja sekä käyttäjän harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin liittyvää aineistoa. Muistelutikkua voidaan hyödyntää esimerkiksi muistikuntoutuksessa.

Projektin lähestymistapa oli käyttäjälähtöinen. Palvelusisältöjen ja järjestelmän toimivuutta pilotoitiin aidoissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä erilaisiin sidosryhmiin kuuluvien käyttäjien kanssa. Pilotoinnin tarkoituksena oli määritellä tuote- ja palvelukonsepti Terveys- ja Muistelutikuille sekä kerätä tutkimusaineistoa, jonka avulla arvioitiin muun muassa tikkujen käytön vaikutuksia ja käytettävyyttä elinkaaren eri vaiheissa. Hanke päättyi 31.12.2014.