FI | SV | EN

Sävellystyöpajat tukemaan nuorten työllistymistä ja yhteistyötaitojen kehittymistä

Hankkeessa etsittiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä nuorten aktivointiin ja elämänhallintaan uusia menetelmiä, jotka auttaisivat nuoria löytämään omia vahvuusalueitaan, osallistumaan oman elämänpiirinsä ja itsensä kehittämiseen sekä työllistymään.

Projektissa kartoitettiin Lahden nuorisotyön ja koulujen piirissä tehtävä musiikkitoiminta, laitteistot ja osaaminen sekä nuorisotoimen piirissä toimivien ammattilaisten motivaatio ja nuorten keskuudessa tarve musiikkityöpajojen järjestämiseen. Alkuselvityksen tulosten pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin kehittämisworkshop, jossa nuorisotyöntekijät ja musiikin opettajat saivat välineitä sävellystyöpajan suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Kehittämisworkshoppiin osallistuneet ohjasivat sävellystyöpajan, johon otettiin vapaaehtoisia nuoria mukaan. Kehittämisworkshopin kouluttajat toimivat nuorten sävellystyöpajassa mentoreina. Tarkoituksen oli saada mukaan nuoria, jotka eivät käyttäneet aktiivisesti nuorisotalojen palveluita ja joilla oli koulupoissaoloja.

Sävellystyöpajan lisäksi nuoria tuettiin työnhaussa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Tiimityöskentelynä toteutettu työpaja kehitti nuorten yhteistyötaitoja ja loi mahdollisuudet onnistumisen kokemuksille. Onnistumisten kautta nuorten itseluottamus kasvoi ja elämänhallinta lisääntyi. Hanke päättyi 31.8.2014.