FI | SV | EN

Mobiili ja ympäristöön integroitu sanelu- ja kommunikointisovellus terveydenhuoltoalalle, Mobster

Mobiili ja ympäristöön integroitu sanelu- ja kommunikointisovellus terveydenhuoltoalalle -hanke (Mobster) oli Tekesin osarahoittama soveltavan tutkimuksen kaksi- ja puolivuotinen monitieteinen hanke, jossa tutkittiin luotettavia ja käyttäjäystävällisiä sanelu- ja kommunikaatiosovelluksia hoitohenkilöstön tarpeisiin.

Lääkärin ja hoitohenkilökunnan tärkein tehtävä on potilaan kohtaaminen ja keskittyminen hoitotoimenpiteisiin. Huomattava osa työajasta kuluu kuitenkin raportointiin, muistiinpanoihin ja tietoteknisten välineiden käyttöön. Perinteisiin käyttöliittymiin ja kömpelöihin tietokantoihin pohjautuvan tietotekniikan tulo terveyskeskuksiin ja sairaaloihin ei edelleenkään ole toivotulla tavalla tehostanut sairaanhoitoa. Mitä jos kaikki toimisi automaattisesti puheella ohjattuna?

Kohteina hankkeessa olivat staattiset ympäristöt, kuten sairaalat ja lääkäriasemat, liikkuvat hoitokohteet ja näiden välinen etäkommunikointi. Kaikissa kohteissa tärkeitä alueita olivat terminologian ja monikielisyyden tukeminen sekä ympäristössä olevien apuvälineiden ohjaus. Korkealaatuisen puheteknologian soveltaminen näille alueille vaati pohjalla olevien puhe- ja kieliteknologioiden yhdistämistä moniaistiseen käyttöliittymäteknologiaan.

Mobster-hankkeen yleisenä tavoitteena oli laajapohjaisen ja monitieteisen konsortion yhteistyöllä kehittää osaamista, jonka perusteella yritykset voisivat tuottaa luotettavia ja käyttäjäystävällisiä sanelu- ja kommunikaatiosovelluksia terveydenhuollon henkilöstön tarpeisiin. Hankkeessa oli kaksi fokusaluetta: terveydenhuollon sanelut ja puheohjattavat käyttöliittymät. Hanke päättyi 30.6.2013.