FI | SV | EN

Step to Ecosupport

Step to Ecosupport -hankkeessa pyrittiin edelleen kehittämään Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksessa kehityttyä ekotukitoimintamallia ja aloittamaan ekotukitoiminta Pietarissa. Hankkeen toiminnot Kymenlaaksossa keskittyivät energiatehokkuuden lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli:
– kaventaa kuilua jokapäiväisten tekojen ja ympäristöpolitiikan välillä erityisesti julkisen sektorin työpaikoilla
– tukea elinikäistä oppimista erityisesti kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden alueilla
– lisätä partneriorganisaatioiden yhteistyötä ja lujittaa näin syntyvää verkostoa
– lisätä yleistä tietoisuutta ekotehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä
– arvioida ekotukitoiminnan vaikutuksia.

Hankkeessa tapahtuneen aikuisten ympäristötietoisuuden lisäämisen myötä luotiin pohjaa pysyvälle lasten ympäristökasvatustoiminnalle Pietarissa. Hanke päättyi 31.12.2014.