Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Step to Ecosupport

Step to Ecosupport -hankkeessa pyrittiin edelleen kehittämään Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksessa kehityttyä ekotukitoimintamallia ja aloittamaan ekotukitoiminta Pietarissa. Hankkeen toiminnot Kymenlaaksossa keskittyivät energiatehokkuuden lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli:
– kaventaa kuilua jokapäiväisten tekojen ja ympäristöpolitiikan välillä erityisesti julkisen sektorin työpaikoilla
– tukea elinikäistä oppimista erityisesti kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden alueilla
– lisätä partneriorganisaatioiden yhteistyötä ja lujittaa näin syntyvää verkostoa
– lisätä yleistä tietoisuutta ekotehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä
– arvioida ekotukitoiminnan vaikutuksia.

Hankkeessa tapahtuneen aikuisten ympäristötietoisuuden lisäämisen myötä luotiin pohjaa pysyvälle lasten ympäristökasvatustoiminnalle Pietarissa. Hanke päättyi 31.12.2014.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>