FI | SV | EN

KYMPIT – Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi / ESLH

Kympit – Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi -hanke vastasi tarpeeseen nopeuttaa osaavan maahanmuuttajatyövoiman työllistymistä ja edistää maahanmuuttajien integraatiota sekä parantaa heidän työmarkkinakelpoisuuttaan.

Työllistymisen esteenä on usein työtehtävien hoitamiseen vaadittavan riittävän kielitaidon puute. Kympit -hankkeessa rakennettiin malli riittävän kielitaidon hankkimisesta metalli-, auto- ja kuljetusalalla sekä hoitoalalla. Työtehtävässä vaadittavan riittävän kielitaidon hankkiminen edellyttää oppilaitoksessa opiskelun lisäksi työpaikalla tapahtuvaa tuettua ammattikielen opiskelua. Uutta koulutustapaa pilotoitiin yhteistyökumppaneiden oppilaitoksissa ja ammattiaineiden opettajia koulutettiin tukemaan maahanmuuttajia ammatillisen suomen omaksumisessa.

Hanke kokosi myös ohjeistuksen, miten työantaja voi tukea työntekijän kielitaidon kehittymistä ja mitä tietoa ja taitoja työantaja tarvitsee maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdyttämisessä. Näiden yrityksissä ja organisaatioissa tapahtuvien perehdyttämistoimenpiteiden kautta maahanmuuttajien käsitykset suomalaisesta työkulttuurista tarkentuvat.

Osaavan työvoiman työssä pysymiseen vaikuttaa perheen kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan. Hankkeessa kartoitettiin venäläistaustaisten yrittäjäperheiden ja työperäisten maahanmuuttajien perheiden kotoutumista sekä viranomaisten ja työnantajien näkökulmia kiinalaisista maahanmuuttajista ja heidän perheistään. Vertailuaineistoa perheiden kotoutumiseen kerättiin Ruotsista, jossa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on ollut kauemmin kuin Suomessa.

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia teemafoorumeita ja työpajoja hankkeen aihepiireistä. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kouvolan kaupunki. Hanke toteutettiin 1.12.2008–31.5.2012.