Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Rytmi-projekti, Hyvää oloa ja arjen rytmiä heikossa työmarkkina asemassa olevalle työnhakijalle

Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia yhteistoimintamalleja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Erityisesti huomioitiin työnhakijan terveydentila ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toimintamallit luotiin olemassa oleviin rakenteisiin hyödyntäen jo aikaisemmin kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja huomioiden työttömien työnhakijoiden tarpeet. Terveydentilan arvioimiseen ja tukemiseen syntyi systemaattisia toimintatapoja, joiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Erityisesti kehitettiin työttömän arjen hallintaa edistävää elintaparyhmätoimintaa, joka tähtää työttömän motivaation ja pysyvyyden tunteen lisäämiseen. Projekti lisäsi työntekijöiden osaamista ja antoi heille työkaluja ja menetelmiä ottaa puheeksi terveysasiat työttömän kanssa sekä tukea heitä arjen hallinnassa. Hanke päättyi 31.12.2011.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>