Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

European Partnership for the wellbeing and dignity of older people 2011–2012, WeDO

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olivat osallisina EU-hankkeessa European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People, WeDO (Ikäihmisten hyvinvointi ja arvokkuus). WeDO-hankkeessa oli mukana 18 tutkimusyhteisöä ja järjestöä 12 EU-maasta. Hanketta koordinoi Belgiassa toimiva AGE Platform Europe (www.age-platform.org). Hanke ajoittui vuosille 2011–2012.

Tavoitteena oli laatia EU-tasoinen pitkäaikaishoidon laadun puitestrategia (European Quality Framework for Long-Term Care) sekä suositukset laadun kehittämiselle, varmennukselle, valvonnalle ja indikaattoreille (European Partnership Guide). Työ perustui Euroopan perusoikeuskirjaan European Charter of Rights and Responsibilities of Older People in Long-Term Care and Assistance. Toteutuksessa hyödynnettiin muiden keskeisten EU-hankkeiden tuloksia mm. EUSTACEA, EUROPeAN, Breaking the Taboo, ABUEL ja MILCEA.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli luoda avoin ja kestävä yhteistyöverkosto sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Hankkeen ympärille perustettiin eri sidosryhmistä koostuva kansallinen yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä oli osallistua asiantuntijatukena EU-tasoisen pitkäaikaishoidon laadun puitestrategian ja suositusten laatimiseen sekä kehittää kansallista strategiaa ikäihmisten hyvinvoinnin ja ihmisarvon edistämiseksi sekä kaltoinkohtelun vähentämiseksi.

Hanke päättyi 30.11.2012.

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!