FI | SV | EN

EDU-vuxen vuxenutbilningsservice på svenska

Projekttid: 20.8.2008–31.12.2011

Palmenia var med i arbetet med EDU-Vuxen -projektet vars syfte bl.a. var att samordna informationen om utbudet på vuxenutbildning i Svenskfinland och att främja det livslånga lärandet genom effektiverade vägledningstjänster.

EDU-vuxen hörde till ett nationellt utvecklingsprogram som var initierad av utbildnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet och var finansierad till en del av Europeiska socialfonden.