FI | SV | EN

Monatta – Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteutti yhdessä Amiedun kanssa Monatta-hankkeen aikavälillä 2011–2013. Hanke oli Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymä ja sitä rahoitti ESR. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kulttuurisesti moniarvoista esimies- ja rekrytointiosaamista sekä maahanmuuttajien työelämä- ja työnhakuvalmiuksia.