FI | SV | EN

Ammattiope 2.0

Hankkeessa kehitettiin opettajien valmiuksia ottaa käyttöön uusia opiskelijoita aktivoivia verkko-opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä työelämälähtöisiä oppimisympäristäjä. Hankkeessa luotiin uusia ja vahvistettiin olemassa olevia verkostoja, joiden tehtävänä on tukea opettajien osaamisen ja työyhteisöjen kehittämistä. Koulutushankkeessa erityinen huomio oli sosiaalisen median välineiden tarjoamissa uusissa mahdollisuuksissa. Hanke päättyi 31.12.2013.

Hankkeen koulutusosiot:

1. Työelämälähtöisen oppimisympäristön rakentaminen
2. Opiskelijan ohjauksen uudet mahdollisuudet
3. Verkostot koulutuksen kehittämisen tukena
4. Työpajat