FI | SV | EN

INNORIIHY2013 – Innovaatiot kuntapalveluiden asiakasrajapinnoissa

On todettu, että innovaatiot syntyvät asiakasrajapinnoissa. Tämä pätee myös kuntapalveluihin. Kunnat ovat tunnustautuneet asiakaslähtöisiksi organisaatioiksi ja haluavat tässä suhteessa kehittyä. Hankkeen tarkoituksena oli paneutua Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden kehittämiseen. Lisäksi pureuduttiin innovaatiotoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamistilanteessa.

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin Riihimäen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen kuntapalveluita. Tavoitteena oli kehittää asiakaslähtöisempiä toimintaprosesseja sekä tunnistaa keskeisiä rakenteita ja prosesseja, jotka edistävät tai estävät innovaatioiden syntyä. Osallistujat olivat johto-, lähiesimies- ja asiakasrajapinnassa työskenteleviä ammattilaisia sekä myös asiakkaita. Menetelminä käytettiin muun muassa palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä. Projektin aikana järjestettiin työpajatilaisuuksia ja seminaaripäiviä sekä julkaistiin selvitysraportti.

Hankkeen tuloksena syntyi mallinnus ja yhteinen käsitteistö kuntapalveluiden innovatiiviseen kehittämiseen (selvitysraportti). Toiminnan lähtökohtana oli kehittää hyvinvointipalveluja ja niiden tuottamisessa esiintyviä innovatiivisuuden mahdollisuuksia erilaisten menetelmien avulla. Menetelmien toivottiin juurtuvan osaksi Riihimäen kaupungin toimintaa.

Hanketta rahoittivat EAKR (Hämeen liitto), Riihimäen kaupunki sekä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hanke päättyi 30.11.2014.