FI | SV | EN

KUUMA-seudun toiminnan arviointi valtuustokaudella 2009–2012

Selvityksessä arvioitiin KUUMA-kuntien kuntayhteistyölle asettamien tavoitteiden toteutumista sekä tehtyjen toimenpiteiden ja saavutettujen tuloksien vaikuttavuutta valtuustokaudella 2009–2012. Selvityksen pohjalta laadittiin kehittämisehdotukset ja painopistealuesuositukset tulevan valtuustokauden toimintaa ajatellen. Hanke päättyi 31.1.2013.