FI | SV | EN

Akateeminen yrittäjyys Kanta- ja Päijät-Hämeessä – toimintaedellytysten nykytila ja kehittämistarpeet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää akateemisen yrittäjyyden toimintaedellytysten silloista tilaa ja kehittämistarpeita Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Selvityksen avulla tuotettiin konsepti akateemisen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle sekä uusille yliopistollisen koulutuksen ja kehittämisen palvelumuodoille. Projekti selvensi yliopistollisen täydennyskoulutuksen ja kehittämistoiminnan roolia alueen toimijakentän kokonaiskuvassa.

Selvityksen pääteemoja:
1) Yhteistyön kehittäminen, jossa keskitytään selvittämään akateemisten yrittäjien yhteistyön ja verkostojen tilaa sekä mahdollisuuksia.

2) Osaaminen ja hyvinvointi, jonka alla selvitetään akateemisten yrittäjien koulutus- ja osaamistarpeita sekä tarkastellaan yliopistojen roolia akateemisen yrittäjän tukena ja kumppanina. Tarkastelun kohteena on myös yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja mahdollisuudet.

3) Yrittäjää tukevat palvelut, joissa tarkastellaan erilaisten alueellisten kehittäjäorganisaatioiden sekä kunnallisen elinkeinopolitiikan luomia edellytyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia akateemiselle yrittäjälle.

Hanke päättyi 30.6.2013.