FI | SV | EN

Ikihyvä Päijät-Häme, tutkimus- ja kehittämishanke

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kunnissa. Se koostuu seurantatutkimuksesta ja sen ympärille rakentuvista kehittämistoimista.

Seurantatutkimuksen kohteena on kolme syntymäkohorttia (1946–50, 1936–40 ja 1926–30), joiden ikääntymistä seurataan 10 vuoden ajan (2002–2012). Neljäs, viimeinen tiedonkeruuvaihe toteutetaan keväällä 2012. Tutkimukseen on osallistunut yli 2000 päijäthämäläistä, ja seurannan perusraportit on julkaistu Ikihyvän kotisivuilla.

Vuosille 2008–2012 ajoittuvassa kehittämishankkeessa luodaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuteen perustuva ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toimintamalli. Toimintamallissa pyritään siihen, että toimintakyvyn menettämisen riskissä olevat henkilöt tunnistetaan terveysasemalla normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä nykyistä varhaisemmassa vaiheessa ja heille tarjotaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä palveluja. Toimintakykyä ylläpitävät ryhmät toteutetaan kolmannen sektorin toimipaikoissa, joissa kiinnitetään erityistä huomiota ikäihmisen fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä ravitsemukseen. Toimintamallin pilottikuntina ovat Lahti, Pukkila, Myrskylä, Sysmä ja Hartola.

Ryhmäinterventioita on toteutettu pilottikunnissa keväästä 2010 kevääseen 2011 ja osanottajat ovat tällä hetkellä seurannan piirissä. Ikääntyneiden ja ryhmänohjaajien palaute toiminnasta on ollut rohkaisevaa. Osallistujat kokevat ryhmän iloa tuottavana ja keskustelevana. Tapaamisia odotettiin ja ilmapiiri on koettu kuuntelevana ja ryhmätoiminta piristävänä.

Hankkeen päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.