FI | SV | EN

RutiiNiksi – varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa

RutiiNiksi -hankkeessa tutkitaan, arvioidaan ja jatkokehitetään äitiys- ja lastenneuvoloissa käytettyjä menetelmiä väkivallan tunnistamiseksi ja väkivallan seurausten ehkäisemiseksi. Hankkeessa tuetaan lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyttä.

Tavoitteita ovat:
1) valtakunnallisesti yhtenäisen seulontalomakkeen kehittäminen perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamiseksi äitiys- ja lastenneuvoloissa,
2) hyvien käytäntöjen kehittäminen väkivallan riskin puuttumiseen ja katkaisun interventioihin,
3) käyttäjärekisterin luominen ja
4) hoitopolkujen tunnistaminen väkivallan aiheuttamien seurausten syntymisen ehkäisemiseksi perheissä.

Hankkeessa kehitetään yhtenäinen valtakunnallinen väkivallan tunnistamisen lomake perhe- ja parisuhdeväkivaltaan puuttumisen välineeksi neuvoloihin. Hanke tukee ”uuden” lomakkeen käyttöönottoa ja yhtenäisiä käytäntöjä osana asetuksen (338/2011) velvoitteiden toimeenpanoa.