FI | SV | EN

Tautimallipatologian kansainvälisen koulutusohjelman suunnittelu

Hankkeen tavoitteena oli kehittää kansainvälinen opetusohjelma tautimallipatologian opettamiseen sekä toteuttaa pilottikurssi. Pilottikurssi toteutettiin keväällä 2013 verkkokurssina. Pilottikurssille otettiin kaikista partnerimaista yhteensä 15 opiskelijaa. Koulutus oli englanninkielinen.

Sekä Suomessa että partnerimaissa oli aiemmin toteutettu tautimallipatologian koulutusohjelmia. Tautimallipatologialla on paljon soveltamismahdollisuuksia sairauksien hoidossa ja lääketutkimuksessa. Tautimallipatologiassa tarvitaan erityisosaamista muun muassa seuraavilta aloilta: histopatologia, fysiologia, genetiikka ja farmakologia.

Hankkeen rahoittaja oli EU:n Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme. Hanke päättyi 30.9.2013.