FI | SV | EN

Suomi toisena kielenä (S2) -opettajaksi ohjaava koulutus

Hankkeen tavoitteena oli vastata tarpeeseen tuottaa lisää suomen kielen opettajia ja kouluttaa henkilöitä, jotka jo tekevät S2-opettajan työtä. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa osallistujien työmahdollisuuksia S2-opettajina erityisesti aikuisopetuksessa sekä valmentaa suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot tai aineenopettajan pätevyys.

Tämä hanke ei kuitenkaan ollut pätevöittävä koulutus, vaan täydennyskoulutus, koska hankkeen toteutusajankohtana suomi toisena kielenä -opettajien pätevyysvaatimuksia ei oltu määritelty. Koulutus sisälsi opiskelijan tarpeen mukaan

  • suomen kielen perusopintoja
  • kasvatustieteen perusopintoja
  • S2-opintoja
  • ohjausta, arviointia sekä
  • opetusteknologiaa.

Hanke päättyi 30.11.2012.