FI | SV | EN

Elintarviketurvallisuusosaaminen vientituotteeksi

Elintarviketurvallisuusosaaminen vientituotteeksi -hanke kokosi yhteen keskeiset tutkimus- ja tiedontuottajatahot sekä alan yritykset Etelä-Suomen alueelta.

Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, ja sen tavoitteena oli vahvistaa suomalaisen elintarviketurvallisuusosaamisen kaupallista hyödyntämistä kansainvälisillä markkinoilla. Projektin kohdealueita olivat erityisesti maat, joissa elintarviketuotantoa ja alan lainsäädäntöä oltiin uudistamassa vastaamaan mm. EU:n tai WTO:n vaatimuksia.

Muutos tarjosi mahdollisuuden suomalaisen osaamisen viennille, ja hankkeessa pyrittiin eri toimenpitein konseptoimaan uusia palveluita ja kehittämään ruokaturvallisuusalan toimijoiden yhteistyötä.

Palmenia toteutti osahanketta ”Food Safety koulutusvienti Kiinaan ja Venäjälle”. Siinä tuotteistettiin elintarviketurvallisuuskoulutuksia vientiin ja kartoitettiin ulkomaisia yhteistyökumppaneita, tuotettiin venäjä-kiina-englanti-suomi-terminologiakäsikirja sekä tarjottiin Kiinan ja Venäjän kielten ja kultturien workshopeja yrityksille.

Hanke toteutettiin 1.9.2011–31.12.2013.