FI | SV | EN

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Koulutushankkeen kokonaistavoitteena oli kehittää opinto-ohjauksen toteuttamista peruskoulussa ja lukiossa ilmiöpohjaiseksi ja konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaisesti oppijan omaa aktiivista tiedonrakennusta tukevaan suuntaan. Konkreettisia ohjausvälineitä kehitettiin ratkaisukeskeisen näkökulman ja aktivoivien yhteistoiminnallisten menetelmien pohjalta, joiden avulla oppijoita ohjataan löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan urasuunnittelun pohjaksi. Ilmiöpohjaisessa ohjauksessa hyödynnetään myös verkkoa ja tarkoituksenmukaisia sosiaalisen median välineitä.

Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistuja

  • ymmärtää ratkaisukeskeisen ohjauksen periaatteet ja osaa tukea ohjattavaa ratkaisukeskeisen ohjauksen menetelmiä hyödyntäen
  • osaa soveltaa tutkivan oppimisen menetelmiä ryhmänohjauksessa ja ilmiöperusteisten oppimisprojektien suunnittelussa
  • tuntee ja saa valmiuksia käyttää pedagogisesti mielekkäitä ja oppijaa tukevia aktivoivia opetusmenetelmiä ilmiöperusteisten oppimishankkeiden moniaineisissa toteutuksissa
  • osaa valita sopivia sosiaalisen median välineitä oppilaiden oppimistehtävien julkaisuun
  • saa valmiuksia käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta oppilaiden uranhallintataitojen tukemisessa
  • saa valmiuksia kehittää, suunnitella ja toteuttaa erilaisia ilmiöperusteisia oppimisprojekteja kouluyhteisössä.

Hanke toteutettiin 1.4.2011–30.6.2014.