FI | SV | EN

Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta – tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä

Projektin tavoitteena oli kehittää työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä luomalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista.

Projektissa luotiin toimintamalleja, työkaluja ja foorumeja, joissa julkiset ja yksityiset toimijat kohtaavat ja joiden tuloksena syntyy ja käynnistyy Päijät-Hämeen aluetta hyödyttäviä:
– käytäntölähtöisen tutkimuksen ja kehittämisen yhteisiä toimintatapoja tulevaisuuden ennakointiin ja tuotekehitykseen
– hyvinvointitiedon ja -osaamisen uudenlaisia toimintaympäristöjä, jotka tukevat eri toimijoiden innovaatiokyvykkyyttä ja taitoja levittää innovaatioita
– uudenlaisia viestinnän työkaluja mm. innovaatioviestintää sekä yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden maineenhallintaa
– alueen kehittämistarpeista lähteviä tutkimus- ja kehittämissuunnitelmia, väitöskirjatutkimuksia, tieteellisiä artikkeleita ja muita alueen kehittämistä tukevia raportteja
– alueellisia kehittämis- ja tutkimushankkeita
– kansallisia ja kansainvälisiä osaamisverkostoja ja yhteistyöfoorumeja, jotka edistävät uudenlaisten palveluinnovaatioiden syntymistä.

Hanke päättyi 30.6.2014.