Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä, 30 op

Koulutus oli oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op – 10 lähiopetuspäivää, portfoliotyöskentely ja kehittämishanke), jossa oppiminen sidottiin kiinteästi työn arkeen ja työpaikka osallistui aktiivisesti sen järjestämiseen. Koulutus koostui 10 lähiopetus- ja senimaaripäivästä sekä ohjauksesta. Muua aika työskenneltiinn normaalisti ja työstettiin samalla omia kehittämistehtäviä. Koulutuksessa käytettiin Moodle-verkkoympäristöä.

Koulutukseen otettiin yhteensä 70 osallistujaa: pääkaupunkiseudulla 24, Itä-Suomessa 18, Lapissa 10, Länsi-Suomessa 18 (kaksikielinen ryhmä, jossa pääkieli oli suomi, mutta ohjauksessa ja kirjallisissa töissä voitiin käyttää ruotsia). Ruotsinkieliset valitsivat kaksikielisen Turun ryhmän. Koulutuksen järjestivät yhdessä Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Koulutus käynnistyi marraskuussa 2010 alueellisella lähipäivällä. Hanke päättyi 16.11.2011.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>