FI | SV | EN

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä, 30 op

Koulutus oli oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op – 10 lähiopetuspäivää, portfoliotyöskentely ja kehittämishanke), jossa oppiminen sidottiin kiinteästi työn arkeen ja työpaikka osallistui aktiivisesti sen järjestämiseen. Koulutus koostui 10 lähiopetus- ja senimaaripäivästä sekä ohjauksesta. Muua aika työskenneltiinn normaalisti ja työstettiin samalla omia kehittämistehtäviä. Koulutuksessa käytettiin Moodle-verkkoympäristöä.

Koulutukseen otettiin yhteensä 70 osallistujaa: pääkaupunkiseudulla 24, Itä-Suomessa 18, Lapissa 10, Länsi-Suomessa 18 (kaksikielinen ryhmä, jossa pääkieli oli suomi, mutta ohjauksessa ja kirjallisissa töissä voitiin käyttää ruotsia). Ruotsinkieliset valitsivat kaksikielisen Turun ryhmän. Koulutuksen järjestivät yhdessä Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Koulutus käynnistyi marraskuussa 2010 alueellisella lähipäivällä. Hanke päättyi 16.11.2011.