FI | SV | EN

ActiveSeniors – Kainuun Helmiä

ActiveSeniors – Kainuun Helmiä -hanke keräsi ja tallensi sähköisesti tietoa Elävä Kainuu Leader -alueen (Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo ja Ristijärvi) perinteistä ja perinnekohteista, levitti alueen perinnetietoa, lisäsi alueen perinnetunnettavuutta sekä tuotti alueen perinnekohteita käsittävän ekomuseokartan. Hanke päättyi 31.12.2013.

Hankkeessa hyödynnettiin jo kerättyä perinnetietoa sekä jatkettiin sen keräämistä, taltioimista ja levittämistä. Tieto tallennettiin Uvan kylässä sijaitsevan Karppalan ekomuseon verkkosivuille. Ristijärven kirjastoon tehtiin alueen perinnetietoa käsittelevä erityisosasto. Perinnekohteista tuotettiin hankkeen verkkosivuille alueen ekomuseokartta. Karttaa hyödynnetään maaseutumatkailun kehittämisessä sekä Kainuun luonnon ja maiseman tunnetuksi tekemisessä.

Karppalan ekomuseo toimii myös oppimisen innostajana yhteistyössä oppilaitosten kanssa osallistavana opintomatkojen kohteena. Karppalan myllyllä järjestettiin hankkeen aikana ekomuseotapahtuma, johon kutsuttiin ja osallistettiin paikallisten asukkaiden lisäksi ulkopaikkakuntalaisia, alueen oppilaitosten edustajia, oppilaita sekä perinnetiedon levittämiseen ja tukemiseen sitoutuneita kutsuvieraita. Tapahtumassa paikalliset perinnosaajat esittelivät ekomuseon perinnetietoa osallistavin menetelmin.

Hankkeen kansainvälisenä oppimiskumppanina toimi kyproslainen Delcraft-ekomuseo, jonka kanssa vaihdettiin hyviä käytänteitä sekä kehitettiin paikallista ekomuseotoimintaa yhteisen Treasures from the Past -kehitysprojektin kautta.