FI | SV | EN

VANTTERA-tutkimus – Julkisia vai yksityisiä lääkäripalveluja eläkeläisille?

Julkisia vai yksityisiä lääkäripalveluja eläkeläisille? Tutkimus Kelan maksamien sairaanhoitokorvausten merkityksestä ikääntyneiden päijäthämäläisten terveyden hoidossa (VANTTERA-tutkimus)

Yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa toteutetun VANTTERA-tutkimuksen tavoitteena oli koota aiempaa kattavampaa tietoa ikääntyvän väestön terveyspalvelujen käytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hanke jakautui kahteen tutkimusosioon. Ensimmäisessä osiossa (ensisijainen vastuu Helsingin yliopistolla) tarkasteltiin terveyspalvelujen käytössä tapahtuneita muutoksia 2000-luvulla ja käytön jakautumista julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Toisessa tutkimusosiossa (ensisijainen vastuu Kelalla) analysoitiin Kela-korvausten ja muiden tekijöiden vaikutusta yksityisten lääkäripalvelujen kysyntään.

Tutkimus oli osa Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimusta, ja siinä tukeuduttiin Ikihyvä-tutkimuksessa jo kerättyyn kyselyaineistoon (vuosilta 2002–2012) ja terveyspalvelujen käyttöä kuvaaviin rekisteritietoihin. Aineistoa täydennettiin ja päivitettiin syksyllä 2015 toteutetulla, Ikihyvä-tutkimuksen osanottajille lähetetyllä postikyselyllä ja asiantuntijahaastatteluilla. Hanke päättyi 31.12.2016.