FI | SV | EN

The Break Down or Break Out

Euroopan komission tuella toteutetussa hankkeessa (ERASMUS+) etsittiin uutta tapaa lähestyä umpikujatilanteessa olevia pitkäaikaistyöttömiä ihmisiä. Hankkeen päämääränä oli herättää pitkäaikaistyöttömiä ihmisiä tunnistamaan omat kykynsä ja potentiaalinsa toimimalla yhteisössään ja muuttamalla haasteet mahdollisuuksiksi.

Hanke sai osittain alkunsa Directing Life Change -projektin tuloksista (www.directlifechange.eu) ja toimi synergiassa samanaikaisesti toteutettavan Gamification-hankkeen kanssa.

Hankkeessa pilotoitu toinen valmennus käynnistyi maaliskuussa 2016. Hanke päättyi 31.8.2016.