FI | SV | EN

IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication

IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication -hankkeen tavoitteena oli suomalais-venäläisen liiketoiminnan ja muun kanssakäymisen helpottaminen kieliteknologian avulla sekä ymmärryksen turvaaminen tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä tai kielitaito ei ole riittävä. Erityistavoitteina oli tarjottavien e-palveluiden tason nostaminen suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten välisessä liikeviestinnässä, viestinnän helpottaminen erityisesti hätätilanteissa sekä suomalaisille ja venäläisille matkailijoille ja liikematkailijoille tarjottavan asiakaspalvelun tason nostaminen.

Projektin aikana selvitettiin monikielisten e-palveluiden käyttöön liittyviä haasteita Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä, laadittiin suosituksia monikielisten e-palveluiden parantamiseksi sekä luotiin olemassa olevien ICT-sovellusten pohjalta integroituja monikielisiä e-palveluita kaupanteko- ja matkailun palvelutilanteisiin sekä hätätilanteisiin. Hankkeen aikana integroituja monikielisiä e-palveluita myös pilotoitiin erilaisissa käytännön tilanteissa.

Hankkeen rahoitus tuli Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC -ohjelmasta, jota osarahoittivat Euroopan Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta. Hanke päättyi 30.11.2014.