Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication

IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication -hankkeen tavoitteena oli suomalais-venäläisen liiketoiminnan ja muun kanssakäymisen helpottaminen kieliteknologian avulla sekä ymmärryksen turvaaminen tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä tai kielitaito ei ole riittävä. Erityistavoitteina oli tarjottavien e-palveluiden tason nostaminen suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten välisessä liikeviestinnässä, viestinnän helpottaminen erityisesti hätätilanteissa sekä suomalaisille ja venäläisille matkailijoille ja liikematkailijoille tarjottavan asiakaspalvelun tason nostaminen.

Projektin aikana selvitettiin monikielisten e-palveluiden käyttöön liittyviä haasteita Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä, laadittiin suosituksia monikielisten e-palveluiden parantamiseksi sekä luotiin olemassa olevien ICT-sovellusten pohjalta integroituja monikielisiä e-palveluita kaupanteko- ja matkailun palvelutilanteisiin sekä hätätilanteisiin. Hankkeen aikana integroituja monikielisiä e-palveluita myös pilotoitiin erilaisissa käytännön tilanteissa.

Hankkeen rahoitus tuli Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC -ohjelmasta, jota osarahoittivat Euroopan Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta. Hanke päättyi 30.11.2014.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>