FI | SV | EN

POLKU – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille

Polku – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hanke antoi eväitä nuorten tulevaisuuden ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen suunnitteluun erityisesti luonto- ja ympäristöalalla. Hanke myös vahvisti nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja ympäristövastuullisuutta. Projektissa luotiin ja tutkittiin toimintamalleja, jotka tukevat luonto- ja ympäristöalan toimijoiden työtä niiden edistäessä nuorisotakuuta.

Hankkeessa järjestettiin Lahden seudun sosiaali-, kasvatus-, nuoriso- ja ympäristöalan ohjaajille koulutusta luontomenetelmistä. Nuoret osallistuivat erityyppisiin työpajoihin työhön tutustumiseksi ja luontoyhteyden vahvistamiseksi. Alueen luonto- ja ympäristöalan toimijoille järjestettiin verkostoitumistilaisuus nuorisotakuun edistämiseksi.

•Pilottihankkeessa tutkittiin, miten luontoa voidaan käyttää välineenä nuorten aktivoimisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Hanke päättyi 31.12.2014.