Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Seniorit työelämässä

ESR-osarahoitteinen Seniorit työelämässä -hanke edisti työpaikkojen ikäystävällistä työkulttuuria tukemalla seniorityöntekijöiden (54+) voimaantumista työssään. Tämä tarkoitti paitsi arvostavaa asennoitumista monimuotoiseen työyhteisöön, myös konkreettisia tekoja seniorityöntekijöiden työssäjaksamisen ja samalla koko organisaation hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä olivat tarvekartoitus Senior Coaching -valmennuksen sisällöstä ja valmennuksien toteuttaminen erilaisin menetelmin. Valmentajana toimi KT Tuula Piensoho.

Hanketta osarahoitti ESR (Hämeen ELY-keskus). Hanke toteutettiin 1.3.2014–31.12.2014.

50+ Coachingin valmennusmalli (pdf)

50 + Coaching antoi työntekijöille voimaa Espoossa ja Nurmijärvellä

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>