FI | SV | EN

Seniorit työelämässä

ESR-osarahoitteinen Seniorit työelämässä -hanke edisti työpaikkojen ikäystävällistä työkulttuuria tukemalla seniorityöntekijöiden (54+) voimaantumista työssään. Tämä tarkoitti paitsi arvostavaa asennoitumista monimuotoiseen työyhteisöön, myös konkreettisia tekoja seniorityöntekijöiden työssäjaksamisen ja samalla koko organisaation hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä olivat tarvekartoitus Senior Coaching -valmennuksen sisällöstä ja valmennuksien toteuttaminen erilaisin menetelmin. Valmentajana toimi KT Tuula Piensoho.

Hanketta osarahoitti ESR (Hämeen ELY-keskus). Hanke toteutettiin 1.3.2014–31.12.2014.

50+ Coachingin valmennusmalli (pdf)

50 + Coaching antoi työntekijöille voimaa Espoossa ja Nurmijärvellä