FI | SV | EN

SUFAREL – Qualification framework for sustainable forestry and lifelong learning

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Venäjän metsätalouden korkeakoulutuksen viitekehystä vastaamaan mahdollisimman paljon eurooppalaisten tutkintojen ja osaamisen viitekehystä (EQF). Hankkeessa tutustuttiin ja vertailtiin eri EU-alueen maiden ja yliopistojen metsätalouden korkeakoulutusjärjestelmää ja osaamistasoja venäläisen korkeakoulutuksen kehittämisen tueksi. Hanke toteutettiin 15.10.2011–14.10.2014.